Privacyverklaring


Privacyverklaring De Dolfijn, Voel je KERN gezond

UW PRIVACY

https://www.carlagroen.nl wordt beheerd door Carla Groen

Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

Voor behandelingen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
" zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
" er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
" Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
" Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
o Uw naam, adres en woonplaats
o uw geboortedatum
o de datum van de behandeling
o een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'reiki behandeling', of 'bowen behandeling'
o de kosten van het consult

Voor de yogalessen

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, adres en telefoonnummer, rekeningnummer en naam rekeninghouder, die je invult bij het inschrijfformulier, worden gebruikt voor de automatische incasso, om te antwoorden op contactaanvragen, voor correspondentie bij vragen, om facturen te versturen en om infomails te sturen die betrekking hebben op de yogalessen en onze yogavakanties (vakantie, vervanging, verandering lesrooster, zomerrooster, inhoudelijke informatie etc.)

Voor de yoga #aanzee lessen

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
Je schrijft je via Mailchimp zelf in voor deze yoga aan zee lessen. Via de nieuwsbrief van yoga #aanzee hou ik je op de hoogte wanneer de lessen doorgaan. Deze emails worden 1x per week gestuurd in de periode dat er yoga #aanzee wordt gegeven (april-september). Je kunt je zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.
De volgende gegevens worden opgeslagen: je voor- en achternaam, e-mailadres.

Voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik ik het mailprogramma "Mailchimp".
Je ontvangt nieuwsbrieven als je een of meer van de volgende activiteiten bij ons doet of hebt gedaan:
- yogalessen (wekelijks)
- reiki cursus
- yogavakantie
- yoga aan zee

Je kunt je altijd onderaan de nieuwsbrief uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.

Mailchimp heeft het volgende privacy beleid

MailChimp has updated its Privacy Policy and Terms of Use, effective May 23, 2018. These changes were made primarily in preparation for the EU's new data privacy law, the General Data Protection Regulation (GDPR).

With these updates, MailChimp reaffirms its commitment to safeguarding the personal data of our members, contacts, and anyone who visits our websites. MailChimp has three core privacy principles: accountability through awareness, empowering individuals, and protecting and safeguarding information. We embrace privacy by design, which means our teams actively design and build features with privacy considered alongside innovation and functionality.

Here are some highlights of the changes we've made:
" We restructured our Privacy Policy to present three primary audience groups with the information that's most relevant to each. These groups are members (like yourself), your contacts, and website visitors. This policy will also inform these groups on how they can exercise their rights under the GDPR and control the use of their personal information through our services.
" If you, or your use of MailChimp, are subject to EU data protection law (including the GDPR), we've updated your obligations when using MailChimp to reflect the new requirements under the GDPR.
" We've reaffirmed MailChimp's commitment to the responsible collection, use, transfer, disclosure, and management of your personal information.
We encourage you to take the time to review our revised Privacy Policy and Terms of Use. By continuing to use MailChimp on or after May 23, 2018, you acknowledge our updated Privacy Policy and agree to our updated Terms of Use.

As our company grows and evolves, we'll continue to focus on strengthening and improving our privacy practices and tools, for the benefit of our members, contacts, and website visitors.

- The MailChimp Legal Team