Aanmelden voor een proefles, inschrijven en ZOOM

Mededelingen
Er is altijd een ZOOM abonnement mogelijk, als je niet in de gelegenheid bent de lessen fysiek bij te wonen op onze locatie (bv. als je ver weg woont). Meld je aan voor een proefles in het rooster.

De met ZOOM te volgen lessen worden in het rooster met een kleur aangegeven.
Via de knop "Ik wil graag een ZOOM abonnement" kun je je hiervoor aanmelden. Volg de instructies op de pagina.   Lesrooster Balans

Kindcentrum Balans 

Klaverveld 5
Den Haag / Leidschenveen / Velden

Soort yogales Aanmelden?
Hatha yoga
(Tevens via ZOOM)

Hatha yoga
(Tevens via ZOOM)

Poweryoga


Poweryoga
(Tevens via Zoom)

Yin yoga
(Tevens via ZOOM)

Hatha yoga
(Tevens via ZOOM)

Yin yoga
(Tevens via ZOOM)


Lessen alleen via ZOOM

Soort yogales Aanmelden?
Yin yoga
(Tevens via ZOOM)

Yin yoga
(alleen via ZOOM)Van circa april t/m oktober te Kijkduin

Yoga aan zee verzamelen naast Beachclub Titus 

Zuiderstrand 12
Den Haag / Kijkduin

Soort yogales Aanmelden?
Hatha yoga


Do-In

Meld je aan voor de wekelijkse email
wanneer de yoga aan zee doorgaat.

Prijzen en algemene voorwaarden

Contributie

Lid worden

Voor alle doorlopende lessen geldt:
Proefles 5 €
Inschrijven is gratis!

maandbedrag
incl. BTW
1 les per week 31 €
onbeperkt 39,50 €
ZOOM abonnement 25 €

Algemene voorwaarden

Contributie

De contributie wordt geïnd via automatische incasso in de 1e week van de maand. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Uitsluitend in de zomervakantie is er geen contributie verschuldigd. De contributie kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het niet eens is met deze verhoging bestaat de mogelijkheid per direct te stoppen. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

De Dolfijn is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden. De Dolfijn behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, per e-mail door te geven.

Vakanties

Er wordt op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven, maar de contributie wordt gewoon doorbetaald (behalve in de zomervakantie). Als je zelf op vakantie gaat, betaal je de contributie ook door, gemiste lessen kunnen wel ingehaald worden.

Gemiste lessen

Je hoeft je niet af te melden als je een les niet kunt. Inhalen kan altijd en daar hoef je je van tevoren ook niet voor aan te melden. Geef het bij binnenkomst van de yogaruimte even door aan de docent als je komt inhalen. Een gemiste les mag ook in een andere week worden ingehaald, maar niet meer nadat het lidmaatschap beëindigd is.

Overige

Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in deze panden. Het is niet toegestaan de yogaruimte met schoenen te betreden.

Download inschrijfformulier klik hier.

Download algemene voorwaarden klik hier.

Vakanties / geen les (seizoen 2021 - 2022)

We volgen het schoolseizoen qua openingstijden.
Vakantie Periode
Zomervakantie 2021 17 juli - 29 augustus
Herfstvakantie 16 - 24 oktober
Kerstvakantie 25 december - 9 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari - 6 maart
Meivakantie 30 april - 8 mei
Zomervakantie 2022 9 juli - 21 augustus