Lesrooster alle locaties, aanmelden voor een proefles of inschrijven

Lesrooster, aanmelden proefles, contributieLesrooster en aanmelden proefles

OBS Waterland
Eendenplein 1
Den Haag / Leidschenveen / Waterland

Soort yogales Aanmelden?
Hatha yoga
Hatha yoga
Yin yoga
Do-In
Yin yoga
Yin yoga
Yin yoga

OBS Prinses Catharina-Amalia
Cicerostrook 9
Den Haag / Leidschenveen / Lanen

Soort yogales Aanmelden?
Slow Flow yoga
Power yoga
Power yoga
Hatha yoga

Veenweg 138
Den Haag / Leidschenveen

Soort yogales Aanmelden?
Platina 55+ yoga
Platina 55+ yoga

Yoga aan zee bij Strandtent 14
Zuiderstrand 14
Den Haag / Kijkduin
Van circa april t/m oktober (aanmelden met je emailadres s.v.p.!)

Soort yogales Aanmelden?
Hatha yoga


Do-In

Meld je aan voor de wekelijkse email
wanneer de yoga aan zee doorgaat.


Carla Henk Estelle Patrick Kerensa

Prijzen en algemene voorwaarden

Contributie

Lid worden

Voor alle doorlopende lessen geldt:
Proefles 5 €
Inschrijven is gratis!

maandbedrag
incl. BTW
1 les per week 29,60 €
onbeperkt 39,50 €

Algemene voorwaarden

Contributie

De contributie wordt geïnd via automatische incasso in de 1e week van de maand. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Uitsluitend in de zomervakantie is er geen contributie verschuldigd. De contributie kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het niet eens is met deze verhoging bestaat de mogelijkheid per direct te stoppen. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

De Dolfijn is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden. De Dolfijn behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, per e-mail door te geven.

Vakanties

Er wordt op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven, maar de contributie wordt gewoon doorbetaald (behalve in de zomervakantie). Als je zelf op vakantie gaat, betaal je de contributie ook door, gemiste lessen kunnen wel ingehaald worden.

Gemiste lessen

Je hoeft je niet af te melden als je een les niet kunt. Inhalen kan altijd en daar hoef je je van tevoren ook niet voor aan te melden. Geef het bij binnenkomst van de yogaruimte even door aan de docent als je komt inhalen. Een gemiste les mag ook in een andere week worden ingehaald, maar niet meer nadat het lidmaatschap beëindigd is.

Overige

Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in deze panden. Het is niet toegestaan de yogaruimte met schoenen te betreden.

Download inschrijfformulier Klik hier

Download algemene voorwaarden Klik hier

Vakanties / geen les

Vakantie Periode
Herfstvakantie 22 oktober 26 oktober
Kerstvakantie 24 december 2018 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari 1 maart
Meivakantie 22 april 3 mei
Hemelvaart 30 mei en 31 mei
Tweede Pinksterdag 10 juni
Zomervakantie 19 juli 30 augustus