Algemeen

Wij houden van eenvoud en yoga die je brengt bij je eigen essentie, je eigen kern.
We houden het simpel: 'uit je hoofd en in je lichaam, in je hart'.
Daar vind je wie je werkelijk bent, met als bonus de rust en innerlijke vrede in je eigen hart (wat je misschien eerst buiten jezelf zocht?).
Je mag zijn wie je bent.

Prijzen

Lid worden

Voor alle doorlopende lessen geldt:
Proefles 5 €

maandbedrag
incl. BTW
1 les per week 29,60 €
onbeperkt 36,50 €

De contributie wordt geïnd via automatische incasso in de 1e week van de maand. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Uitsluitend in de zomervakantie is er geen contributie verschuldigd. De contributie kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het niet eens is met deze verhoging bestaat de mogelijkheid per direct te stoppen. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

De Dolfijn is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden. De Dolfijn behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand, per e-mail door te geven.

Vakanties

Er wordt op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven, maar de contributie wordt gewoon doorbetaald (behalve in de zomervakantie). Als je zelf op vakantie gaat, betaal je de contributie ook door, gemiste lessen kunnen wel ingehaald worden.

Gemiste lessen

Je hoeft je niet af te melden als je een les niet kunt. Inhalen kan altijd en daar hoef je je van tevoren ook niet voor aan te melden. Geef het bij binnenkomst van de yogaruimte even door aan de docent als je komt inhalen. Een gemiste les mag ook in een andere week worden ingehaald, maar niet meer nadat het lidmaatschap beëindigd is.

Overige

Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in deze panden. Het is niet toegestaan de yogaruimte met schoenen te betreden.

Download inschrijfformulier

Klik hier.

Download algemene voorwaarden

Klik hier.

Vakanties / geen les 2017-2018

Vakantie Periode
Voorjaarsvakantie 26 febr t/m 2 mrt
2e Paasdag 2 april
Meivakantie 30 apr t/m 11 mei
2e Pinksterdag 21 mei
Zomervakantie 2018 16 jul t/m 24 aug

Inhuren voor bedrijfsyoga in de buurt van Den Haag e.o. is ook mogelijk.

bedrijfsyoga
excl. BTW
1 les per week 75 € per les
Lesroosters alle locaties

OBS Waterland
Eendenplein 1
Den Haag / Leidschenveen / Waterland

Soort yogales Aanmelden?
Hathayoga
Hathayoga
Yinyoga
Do-In
Yinyoga
Pilates
Yinyoga

OBS Prinses Catharina-Amalia
Cicerostrook 9
Den Haag / Leidschenveen / Lanen

Soort yogales Aanmelden?
Hathayoga
Poweryoga
Poweryoga
Hathayoga

Veenweg 138
Den Haag / Leidschenveen

Soort yogales Aanmelden?
Platinayoga 55+
Platinayoga 55+

Yoga aan zee bij Strandtent 14
Zuiderstrand 14
Den Haag / Kijkduin
Van circa april t/m oktober (aanmelden met je emailadres s.v.p.!)

Soort yogales Aanmelden?
Hathayoga


Do-In

Meld je aan voor de wekelijkse email
wanneer de yoga aan zee doorgaat.